Vättlefjäll - natur o kulturhistoria

i  nutida spår


                         

                                                                                                                                        Översiktskarta

LandskapetlandskapgrottaHarestenarna Holgers-skor

Människorna Nytt människor

Gårdarna Nytt gårdarvallpojke

Skogenskog rotmurkla

Sjöarna och mossarnamossarsjöarklockgentiana

Vägarna vägar hålväg kavelbro

Vattenregleringenjordvall vattenreglering Klevaliden reglerverk fördämning

Kvarnarna Ormås kvarnBjörsboforsBrudslöjan Bönabo damm Relsbo kvarn

Krigshärjningarna Skårdal skate luftbevakningsstationer

Bergumvarggropflodpärlmussla


Personligt                                                                                  Fler Vättlefjällsbilder

Ove Andersson, 21 december 2019                                                                                   @ove_andsn på Twitter

andersson.ove@telia.com