Vättlefjäll - natur o kulturhistoria

i  nutida spår


                         

                                                                                                                                        Översiktskarta

LandskapetlandskapgrottaHarestenarna Holgers-skor

Människorna människor

Gårdarna Nytt gårdarvallpojke

Skogenskog rotmurkla

Sjöarna och mossarnamossarsjöarklockgentiana

Vägarna vägar hålväg kavelbro

Vattenregleringenjordvall vattenreglering Klevaliden reglerverk fördämning

Kvarnarna Ormås kvarnBjörsboforsBrudslöjan Bönabo damm Relsbo kvarn

Krigshärjningarna  Skårdal skate luftbevakningsstationer

Bergumvarggropflodpärlmussla


Personligt                                                                                                                Fler Vättlefjällsbilder

Ove Andersson, 13 januari 2018                                                                                   @ove_andsn på Twitter

andersson.ove@telia.com