Vättlefjäll - natur o kulturhistoria

i  nutida spår


                         

                                                                                                                                        Översiktskarta

LandskapetlandskapgrottaHarestenarna Holgers-skor

Människorna människor

Gårdarna gårdarvallpojke

Skogenskog rotmurkla

Sjöarna och mossarna mossarsjöarklockgentiana

Vägarna  vägar hålväg kavelbro

Vattenregleringenjordvall vattenreglering Klevaliden reglerverk fördämning

KvarnarnaOrmås kvarnBjörsboforsBrudslöjan Bönabo damm Relsbo kvarn

Krigshärjningarna Skårdal skate luftbevakningsstationer

Bergumvarggropflodpärlmussla


Personligt                                                                                  Fler Vättlefjällsbilder

Ove Andersson, 21 oktober 2022                                                                                   @ove_andsn på Twitter

andersson.ove@telia.com