Vättlefjäll - natur o kulturhistoria

i  nutida spår


                         

                                                                                                                                        Översiktskarta

Landskapet nyttlandskapgrottaHarestenarna Holgers-skor

Människorna människor

Gårdarna nytt gårdarvallpojke

Skogenskog rotmurkla

Sjöarna och mossarnamossarsjöarklockgentiana

Vägarna vägar hålväg kavelbro

Vattenregleringenjordvall vattenreglering Klevaliden reglerverk fördämning

KvarnarnaOrmås kvarnBjörsboforsBrudslöjan Bönabo damm Relsbo kvarn

Krigshärjningarna Skårdal skate luftbevakningsstationer

Bergumvarggropflodpärlmussla


Personligt                                                                                                                Fler Vättlefjällsbilder

Ove Andersson, 19 augusti 2018                                                                                   @ove_andsn på Twitter

andersson.ove@telia.com